Voordrachten

Het Marien Ecologisch Centrum organiseert samen met Jeugdherberg De Ploate jaarlijks enkele voordrachten die te maken hebben met de natuur en vooral de zee. Voorbije voordrachten gingen onder andere over haaien, kaapvaart, fossielen uit de Noordzee enz. Komende voordrachten worden hier gepubliceerd.

 

Indien u interesse hebt om een voordracht te geven mag u altijd een voorstel doen.

Kweek van de grijze noordzeegarnaal: Een ware uitdaging!

Benigna Van Eynde is in 2014 afgestudeerd als Bio-Ingenieur aan de UGent en is dat jaar gestart met een doctoraatsonderzoek in samenwerking met het Labo Agrozoölogie (UGent) en het ILVO. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de factoren (temperatuur, voeding,…) die van belang zijn om de levenscyclus van Crangon crangon te sluiten in gevangenschap.

Crangon crangon, ook wel beter bekend als de grijze noorzeegarnaal komt massaal voor in de Noordzee, maar is ook aanwezig in de Witte zee, de Baltische zee, de Middellandse zee, de Zwarte zee en langs de Atlantische kust van Marokko. Door zijn centrale rol in het voedselweb is de grijze garnaal ecologisch een zeer belangrijke soort. Ook economisch is deze soort van groot belang en wordt massaal bevist in de lage landen. Jaarlijks wordt ongeveer 35 000 ton aangeland met een waarde van € 100 miljoen.

Door het belang van de soort, wordt reeds sinds de jaren ’60 getracht om de biologie en de levenscyclus van de grijze garnaal beter te begrijpen. Maar ondanks de grote hoeveelheid informatie is men er tot op heden nog niet in geslaagd om de puzzel te vervolledigen en de levenscyclus van de grijze garnaal in gevangenschap te sluiten. 

 

Inschrijven: via marien.ecologisch.centrum@telenet.be. Inschrijven is mogelijk tot 19 oktober 16u00.

 

Locatie: Jeugdherberg De Ploate, Langestraat 72, 8400 Oostende

 

Uur van aanvang: 20u